En vis man sa en gång...

Erik fixa lista och slumpgenerator tack

Vad fan e detta?

Det här är en hemsida skapat som ett hobbyprojekt, i syfte av att lagra och minnas några av de roligaste, sämsta och djupaste citaten som yttrats av en liten grupp individer. Inom dessa citaten som vi här har lagrat kan man hitta allting från kärleksyttranden till mordhot (inte riktigt). Ifall du är mer intresserad eller har någon fråga kan du kontakta oss nedan.

Kontakta oss:

Email:
Lillkusin500@gmail.com


Andra platformar: